Klub Żołnierzy i Pracowników 8 Chełmińskiego Pułku Pontonowego im. Gen. Broni Józefa Hallera

Siedziba – ul. Biskupia 16
86-200 Chełmno