3 Pułk Drogowo- Mostowy

Jednostka Wojskowa 3136
Aleja 3 Maja 4
86-200 Chełmno
FAX CA MON 434-212,cyw. (+48) 056-6773-212
Oficer dyżurny jednostki tel. CA MON 434-222; 434-220,
cyw. (+48) 056-6773-222/220
www.3bdm.wp.mil.pl