Certyfikat dla Chełmna z podziękowaniem za troskę i opiekę nad materialnym dziedzictwem regionu, 7 września 2018 r.

Certyfikat z podziękowaniem za troskę i opiekę nad materialnym dziedzictwem regionu dla Gminy Miasto Chełmno, 7.09.2018 r.
Certyfikat z podziękowaniem za troskę i opiekę nad materialnym dziedzictwem regionu dla Gminy Miasto Chełmno, 7.09.2018 r.
Certyfikat z podziękowaniem za troskę i opiekę nad materialnym dziedzictwem regionu dla Gminy Miasto Chełmno, 7.09.2018 r.

 

Certyfikat Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego dla Chełmna z podziękowaniem za troskę i opiekę nad materialnym dziedzictwem regionu,

Toruń 7 września 2018 r.

 

Więcej informacji: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/33128-podziekowania-za-ochrone-zabytkow