Marzec

11 marca 1945 r. – pierwsze robocze posiedzenie tymczasowej Miejskiej Rady Narodowej w Chełmnie

31 marca 1864 r. – utworzenie w Chełmnie stałego garnizonu wojskowego