Listopad

5 listopada 1914 r. – oddano do użytku szpital pod nazwą „Kaiser – Wilhelm – Krankenhaus”

11 listopada 1906 r. – ludność Chełmna zorganizowała wiec solidarnościowy ze strajkującą młodzieżą szkolną

16 listopada 1918 r. – podczas zebrania w Hotelu Centralnym w Chełmnie powołano Radę Robotniczą.

20 listopada 1939 r. – wprowadzono w Chełmnie reglamentację mięsa pieczywa, masła, mleka i tytoniu

29 listopada 1918 r. – na przewodniczącego Powiatowej rady Ludowej w Chełmnie powołano Pawła Ossowskiego