Lipiec

2 lipca 1848 r. – ukazał się w Chełmnie pierwszy numer tygodnika „Szkółka Narodowa”

3 lipca 1890 r. – otwarcie rzeźni w Chełmnie

11 lipca 1895 r. – odbył się pierwszy występ „Sokołów” chełmińskich, na który zaproszono gniazda z Chełmży, Bydgoszczy, Torunia i Świecia.

10 lipca 1933 r. – powołane zostało w Chełmnie Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, którego celem było przede wszystkim propagowanie walorów i piękna miasta

14 lipca 2006 r. – zmarła Małgorzata Kowalska – Wspaniały nauczyciel, zasłużony przewodnik i człowiek wielkiego serca.

22 lipca 1923 r. – zmarł w Chełmnie Antoni Piotrowicz (1869 – 1923)- zasłużony chełmiński malarz. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w rodzinnym grobowcu

26 lipca 1884 r. –  w Chełmnie i został pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu parafialnym Wojciech Łożyński – zasłużony nauczyciel, filolog, dyrektor Gimnazjum Chełmińskiego w latach 1844 – 1882.

28 lipca 1912 r. – odbył się ostatni w okresie niewoli zlot IV Okręgu Nadwiślańskiego „Sokoła” w Chełmnie, w którym wzięło udział około 1300 osób.