Konkurs „Na Św. Walentego … Różne oblicza miłości”

Zapraszamy do wzięcia udziału
    w X Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno – Literackim    
„NA ŚW. WALENTEGO… – RÓŻNE OBLICZA MIŁOŚCI”

Konkurs ten jest organizowany przez Katolickie Liceum, Gimnazjum i Szkołę Podstawową Księży Pallotynów w Chełmnie  przy udziale Chełmińskiego Domu Kultury i Urzędu Miasta Chełmna w ramach XIV obchodów Dnia Świętego Walentego w Chełmnie, mieście zakochanych.

Ten Ogólnopolski Konkurs literacko – plastyczny organizowany jest w miesiącu lutym. W tym roku odbywa się już X edycja tego konkursu. Ma on na celu odpowiedzenie sobie na pytanie: czym tak naprawdę jest miłość, gdzie ją można spotkać i w jaki sposób doświadczać, przeżywać? Sprostać temu niełatwemu zadaniu starają się młodzi ludzie, uczniowie wielu szkół z całej Polski. Formą literacką czy techniką plastyczną, próbują twórczo pokazać współczesne oblicza miłości, przekonując, że najważniejsza w życiu jest właśnie miłość.

 

 

REGULAMIN
KATEGORIA WIEKOWA 

–   przedszkola;
–    uczniowie szkół podstawowych;
–   uczniowie szkół gimnazjalnych;
–   uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;

TECHNIKA I FORMA PRAC:
–    praca plastyczna: technika dowolna – ołówek, kredki, węgiel, pastele, farby, kolaż;
–    forma pracy literackiej – wiersz;

WYMAGANIA KONKURSOWE:
–    uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę;
–    nie przyjmujemy prac zbiorowych;
–    każda praca musi zawierać czytelne dane: tytuł, imię i nazwisko autora, wiek, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela, pod kierunkiem którego powstała praca, a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu);

TERMINY:

–    podpisane prace należy przesyłać do dnia 23 stycznia 2015 r. na adres: Katolickie Liceum i Gimnazjum Księży Pallotynów, ul. Słowackiego 1, 86-200 Chełmno – decyduje data stempla pocztowego;
–    informacje o nagrodzonych autorach dostępne będą na stronie internetowej:  www.klig.pl, www.kspchelmno.pl od 11 lutego 2015 r.;
–    spotkanie laureatów oraz uroczyste wręczeniem dyplomów i nagród odbędzie się dnia 14 lutego 2015 r. na rynku miejskim w Chełmnie,
–    laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o godzinie uroczystości – przewidywany czas wręczenia ok. godz. 17.00;
–    w przypadku braku możliwości odbioru osobistego nagrody, zostanie ona przesłana pocztą;

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH:
–    zgodność z tematem;
–    interpretacja własna tematu;
–   walory artystyczne;
–    kompozycja.

UWAGA!

Nadesłane prace stają się własnością organizatora konkursu i mogą być wykorzystane w całości lub we fragmentach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY