IX Festiwal Piosenki Miłosnej

„XV Walentynki Chełmińskie” ‘2016 
FESTIWAL PIOSENKI MIŁOSNEJ 

Chełmno ‘2016

 
Już kolejny raz będziemy wspólnie bawić się podczas OBCHODÓW DNIA ŚW. WALENTEGO w Chełmnie. Nasze miasto z relikwiami tradycyjnie gościć będzie zespoły muzyczne z gwiazdą wieczoru, rozstrzygniemy też ogłoszone wcześniej konkursy tematyczne m.in. „Najpiękniejsza Witryna Walentynowa” czy „Chełmno komiksem malowane”.

W trakcie imprezy, w której udział bierze kilka tysięcy osób, zaprezentują się również wokaliści – finaliści „IX Festiwalu Piosenki Miłosnej”. Chętni do uczestnictwa w Festiwalu już od dziś mogą przesyłać nagrania „demo” o tematyce miłosnej. Jury, po przesłuchaniu nadesłanych materiałów, wybierze finałową „dziesiątkę” najlepszych i najciekawszych piosenkarzy. Mamy nadzieję, iż poziom prezentacji będzie jak zwykle wysoki i wyrównany. Oprócz werdyktu jury, publiczność również weźmie udział w naszej zabawie, wybierając swoich faworytów i przyznając nagrodę publiczności.


IX FESTIWAL PIOSENKI MIŁOSNEJ
REGULAMIN

I. ORGANIZATORZY
■  Chełmiński Dom Kultury
■  Gmina Miasto Chełmno 
II. CELE FESTIWALU
■ popularyzacja muzyki rozrywkowej i utworów nawiązujących do tematyki miłosnej
■ prezentacja aktualnych osiągnięć wokalistów w różnych grupach wiekowych
■ wspieranie oraz promocja twórczości amatorskiej, promocja debiutów artystycznych.
III. TERMIN FESTIWALU – 14.02.2016 r. /niedziela/; Chełmno; Rynek Miejski / godziny mogą ulec zmianie /
– 14.30 – spotkanie uczestników w biurze organizacyjnym /Ratusz/
– 15.40 – przesłuchania festiwalowe
– 17.30 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, koncert laureatów
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W festiwalu mogą wziąć udział soliści i zespoły wokalne w składzie do 6 osób (powyżej 12 roku życia).
2.  Kwalifikacji uczestników festiwalu dokona komisja konkursowa po przesłuchaniu nagrania demo, zawierającego co najmniej dwa utwory nawiązujące do tematyki miłosnej z gatunku „muzyka rozrywkowa” na nośniku dźwięku – płyta Cd  lub DVD/. 
3. Każdy z zakwalifikowanych uczestników do festiwalu wykona jeden lub dwa utwory w ramach „XV Walentynek Chełmińskich” podczas imprezy plenerowej na rynku miejskim w Chełmnie w dniu 14.02.2016 roku.
4. Nagrania „demo” oraz kartę zgłoszenia należy przesłać  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2016 r. z dopiskiem „Festiwal Piosenki Miłosnej” na adres Organizatora:

Chełmiński Dom Kultury; ul. Dworcowa 40 a;
 86 – 200 Chełmno; tel.(0-56) 686 48 08; e-mail: imprezy@chdk.pl
5. O wynikach przesłuchań materiałów „demo”, uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W sprawach spornych – ostateczną decyzję podejmują organizatorzy.
6. Organizator przewiduje następujące nagrody, zastrzegając sobie prawo do innego ich podziału:
    ■ I    – 1000 zł
    ■ II   – 700 zł
    ■ III  – 500 zł
7. Organizator zapewnia: 
* kompetentne jury, które zwróci szczególną uwagę na oryginalność wykonania i ogólny poziom artystyczny
* profesjonalną aparaturę nagłaśniającą
* sprzęt odtwarzający
8. Wykonawcy (opiekunowie w przypadku osób nieletnich) przystępując do festiwalu, wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie potrzeb niezbędnych do realizacji festiwalu.
9. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej. Placówka zgłaszająca uczestników, a w przypadku wykonawców niepełnoletnich – opiekunowie, zapewniają im opiekę na czas podróży i pobytu w Chełmnie.