Historia miłosna siostrzenicy Mikołaja Kopernika

Ukochaną siostrzenicą Mikołaja Kopernika była Krystyna, z którą związana jest bardzo ciekawa historia miłosna. Krystyna, jako niesforne dziecko wstąpiła do zakonu w Chełmnie (podobno ok. 1528 roku), jednak w pewną gwieździstą noc porzuciła swój zakonny habit i zbiegła za głosem serca do Królewca. Z tej miejscowości pochodził sprawca całego zamieszania – dobosz księcia Albrechta – Kasper Stulpawitz. Tam, aby móc poślubić ukochanego przeszła na luteranizm. Mikołaj Kopernik odwiedzał ją niejednokrotnie w Królewcu, a po jego śmierci pieniądze zapisał byłej mniszce. Fakt ten potwierdza wiadomość, iż 29 czerwca 1543 roku książę pruski Albrecht z Królewca zawiadomił egzekutorów testamentu, tj. Dytrycha von Rehden, Leonarda Niederhoff, Jerzego Donnera oraz Michała Loitz, że jego trębacz Kasper Stulpawitz przekazał, „iż zmarły Mikołaj Kopernik (…), kanonik fromborski (…), w swoim testamencie pamiętał o jego żonie Krystynie (…) jako swojej bliskiej krewnej [tj. siostrzenicy, córce siostry Katarzyny] i dokonał na jej  rzecz zapisu. Książę prosi więc, aby wyżej wymienieni (…) pamiętali o tym zapisie Mikołaja Kopernika na rzecz Krystyny, okazicielki tego pisma.” 
Jednak z uwagi na fakt, że jego siostra już dawno zmarła, to w 1550 roku  przekazano za pośrednictwem Klausa Schultze (mieszczanina gdańskiego) pieniądze Reginie –  drugiej córce siostry Kopernika i Klemensowi Moller [mężowi Reginy] „w wysokości 142 grzywien i 17 groszy.”  W testamencie Mikołaj Kopernik zapisał również każdemu z siedmiorga dzieci Klemensa i Reginy po „71 grzywien, 81 grosza i 1 denara.”  „Pieniądze te miało każde z dzieci otrzymać w wypadku małżeństwa czy uzyskania pełnoletniości lub w wypadku małoletniości wpłacić jako rentę. Udział najmłodszej córki Doroty[znajdował się] jeszcze u Klausa Schultze (…) w Gdańsku. Cema [poprosił], aby należną jej kwotę przekazać starszej i zamężnej już siostrze Katarzynie jako rentę.”

Copyright © Katarzyna Kotlewska

Bibliografia:
1. Marian Biskup, Regesta Copernicana, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1973