Wrzesień

2 września 1939 r. – pierwsze bombardowania Chełmna przez niemieckie lotnictwo wojskowe

5 września 1939 r. – Chełmno zostaje zajęte przez wojska niemieckie. Do miasta wkroczyła 32 dywizja piechoty niemieckiej dowodzona przez gen. por. Böhmego

7 września 1472 r. – rada chełmińska wydała dokument powołujący Braci Wspólnego życia z Zwolle w Holandii do „urządzenia szkoły” w Chełmnie.

11 września 1939 r. – władze niemieckie w Chełmnie wydały obwieszczenie, mocą którego zamknięto wszystkie sklepy żydowskie w mieście oraz nakazano natychmiast usunąć wszystkie szyldy i napisy w języku polskim i zastąpić je napisami niemieckimi

12 września 1940 r. – do Chełmna przybyło pierwszych 50 jeńców angielskich. Obóz w dokumentach okupacyjnej władzy niemieckiej nosił nazwę Kriegs – Gefangenen – Lager – Kulm

19 września 1964 r. – z okazji 600 – lecia istnienia Uniwersytetu Jagiellońskiego odsłonięto w Chełmnie tablicę pamiątkową. Upamiętnia ona również związki Akademii Chełmińskiej z Akademią Krakowską

23 września 1772 r. – w wyniku I rozbioru Polski do Chełmna przybyła pruska komisja królewska w osobach urzędników von Gaudi, Jortziga i Schmidta, którzy w obecności władz miejskich dokonali w imieniu rządu pruskiego zajęcia miasta

23 września 1848 r. – powstaje Liga Powiatowa w Chełmnie, na której czele stanął dziekan Jan Bartoszkiewicz