Pomnik ku czci osób internowanych do obozu wojskowego na Kępie Panieńskiej

Pomnik ku czci osób internowanych do obozu wojskowego na Kępie Panieńskiej znajduje się w Parku Pamięci i Tolerancji im. Ludwika Rydygiera, pomiędzy Restauracją „Relax” a kamieniem upamiętniającym dawny cmentarz ewangelicki. Pomnik został odsłonięty 11 listopada 2007 roku, upamiętniający zarówno fakt utworzenia wojskowego obozu internowanych na Kępie Panieńskiej w latach 1982-1983 przez władze PRL jak również udzieloną internowanym osobom pomoc ze strony mieszkańców Chełmna. Na tablicy znajdującej się na pomniku widnieje napis:

WOJSKOWY OBÓZ
INTERNOWANYCH
CHEŁMNO
KĘPA PANIEŃSKA 13
5.11.1982- 2.02.1983
305 INTERNOWA-
NYCH ZE SZCZECINA,
KOSZALINA, ŁODZI,
SŁUPSKA, GDAŃSKA,
ELBLĄGA, OLSZTYNA,
BYDGOSZCZY, TORU-
NIA, WŁOCŁAWKA.
BYLI TO DZIAŁĄCZE
OPOZYCJI DEMOKRATYCZNEJ, CZŁON-
KOWIE NSZZ „S”.