„Poznaj Polskę” – Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”  jest częścią Polskiego Ładu.

 „Poznaj Polskę”
Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”  jest częścią Polskiego Ładu.

 

 

Przyznawane  w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki.

 

Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności.

 

 

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

  • jednodniowe – do kwoty 5 tys. zł,
  • dwudniowe – do kwoty 10 tys. zł,
  • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.

 

W ramach planowanej wycieczki należy zwiedzić:

  • co najmniej 2 punkty edukacyjne podczas wycieczki jednodniowej;
  • co najmniej 4 punkty edukacyjne podczas wycieczki dwudniowej;
  • co najmniej 6 punktów edukacyjnych podczas wycieczki trzydniowej. 

 

W 2021 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmnie zwiedzili  Warszawę – Zamek Królewski, Bibliotekę Uniwersytecką, Muzeum Łazienki Królewskie oraz autentyczny fragment muru gett warszawskiego. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 odwiedzili Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy oraz Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium – Toruń”

 

Łącznie w 2021 roku pozyskano dofinansowanie w  wysokości 18 786,00 zł.

 

 

 

 

W 2022 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 pojadą do Wrocławia.  Na trasie ich wycieczki jest Hydropolis- interaktywne muzeum wody, Hala Stulecia, Ogród Botaniczny UW, Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich i zespół historycznego centrum Wrocławia .

2 grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmnie  zwiedzą Muzeum II Wojny Światowej
w  Gdańsku i  Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni.

 

Łącznie pozyskane dofinansowanie w 2022 roku wyniesie 25 000,00 zł.