Ogłoszenia

Aktualne ogłoszenia o konkursach i ich rozstrzygnięciach znajdują się w Zarządzeniach Burmistrza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełmna 

 Oferta Klubu Motorowego “Wisła” na realizację zadania publicznego

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2016 w zakresie: WSPIERANIA ROZWOJU KULTURY

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2016 w zakresie: WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ MŁODZIEŻY

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2016 w zakresie: PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2016 w zakresie: DOFINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO ORGANIZACJI

Aktualizacja: 21.01.2016 r.