Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna im. Walentego Fiałka sięga swym rodowodem 1945 roku, kiedy to przy ul. Dworcowej 5 powstała Powiatowa Centrala Biblioteczna.

W obecnym budynku Biblioteka Miejska mieści się od 1984 roku. Jest to obiekt zabytkowy z 1811 roku. Początkowo służył wojsku jako arsenał, następnie mieściło się w nim kino “Wiarus”. Znalazły tu miejsce: Wypożyczalnia dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci, Czytelnia, Czytelnia Internetowa, Gromadzenie  i Opracowanie Księgozbioru, administracja.
Z okazji jubileuszu 50-lecia 9 listopada 1995 roku Bibliotece Miejskiej zostało nadane imię chełmińskiego drukarza, wydawcy, księgarza i bibliofila – Walentego Fiałka.

W 2011 roku w ramach realizowanego przez miasto III ETAPU PROJEKTU PN. “OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO MIASTA CHEŁMNA” został przeprowadzony generalny remont budynku.

Funkcjonowanie Biblioteki odzwierciedla działalność Wypożyczalni dla Dorosłych, Oddziału dla Dzieci, Czytelni, Czytelni Internetowej oraz 2 punktów bibliotecznych: książek na os. M. Kopernika, “książki mówionej” w Klasztorze Sióstr Miłosierdzia.

Od 2013 roku Biblioteka należy do konsorcjum bibliotek tworzącym Kujawsko-Pomorski Elektroniczny Zasób Biblioteczny. Dzięki temu czytelnicy mają dostęp do zasobu książek elektronicznych na platformie Ibuk Libra.

Poza tym Biblioteka należy do Internetowego Portalu Usług Bibliotecznych W.BIBLIOTECE.PL, którego operatorem jest firma SOKRATES.IT.
Zbiory biblioteki to: 80 095 woluminów książek, 289 czasopism oprawnych, 5 754 jednostki inwentarzowe zbiorów specjalnych oraz 42 tytuły czasopism (w tym 32 z zakupu).
Poza podstawową działalnością (udostępnieniem zbiorów) Biblioteka organizuje konkursy literackie  i plastyczne, spotkania autorskie i z ciekawymi ludźmi, lekcje biblioteczne, wystawy itp.

Miejska Biblioteka Publiczna
al. 3-go Maja 2
86-200 Chełmno
tel. (+48) 56 676-14-54
http://www.mbpchelmno.net
biblioteka@mbpchelmno.net

Biblioteka Główna:                                                            
Poniedziałek – 9.00 – 17.00   
Wtorek – 9.00 – 17.00                           
Środa –  9.00 – 15.00
Czwartek – 9.00 – 17.00
Piątek – 9.00 – 18.00

Punkt na os. M. Kopernika:
Wtorek – 13.00 – 15.00
Piątek –   10.00 – 12.00