Maj

1 maja 1848 r. – Karol Wilhelm Brandt (1822 – 1893) nabył w Chełmnie księgarnię Lambecka

3 maja 1921 r. – inicjatywa usypywania Kopca Wolności w Chełmnie, w miejscu, gdzie poprzednio stał Pomnik Bismarcka

7 maja 1987 r. – zmarła w Chełmnie i tu została pochowana Anna Narutowicz – córka pierwszego prezydenta RP Gabriela Narutowicza.

19 maja 1298 r. – zakon krzyżacki wydaje przywilej dla Chełmna, w którym zrzekł się praw handlowych oraz zezwalał miastu na budowę i posiadanie w obrębie rynku domu handlowego oraz ław, bud kramarzy, szewców, piekarzy, rzeźników i innych rzemieślników.

20 maja 1554 r.- przy poparciu biskupa chełmińskiego Jana Lubodzieskiego i stanów pruskich nastąpiło reaktywowanie gimnazjum

21 maja 1927 r. – powstaje w Chełmnie jedna z organizacji społecznych: Obóz Wielkiej Polski

23 maja 1706 r. – od Chełmna wkraczają wojska polskie ( 6 tys.) dowodzone przez wojewodę kijowskiego Józefa Potockiego – późniejszego hetmana koronnego. Wojsko stacjonowało w namiotach pod miastem.

27 maja 1878 r. – władze pruskie zamknęły u sióstr szarytek szkołę średnią, w której uczennice zdobywały kwalifikacje nauczycielskie

29 maja 1505 r. – król Aleksander Jagiellończyk przekazuje Chełmno wraz z zamkami w Starogrodzie i Papowie biskupom chełmińskim