Gorczycki Grzegorz Gerwazy

Studiował w Pradze, w 1692 r. przyjął święcenia kapłańskie w Krakowie. W latach 1692 – 1694 został rektorem Akademii Chełmińskiej, jako profesor poezji i retoryki. Prowadził również kapelę muzyczną. Od 1698 r. do końca życia pełnił funkcję kapelmistrza kapeli katedralnej na Wawelu. Dyrygował kapelą katedralną m.in. w 1734 r. podczas koronacji Augusta III i jego żony Marii Józefiny. Zmarł w tym samym roku i pochowany został na Wawelu. W jego twórczości znajdują się wyłącznie utwory o treści religijnej, w tym utwory wokalno- instrumentalne i wokalne.