Fiałek Walenty

Urodził się w 1852 roku w Chwarznie na Kaszubach. Wychowany w pamięci do tradycji narodowych, kultywował je poprzez swoją działalność wydawniczą. W roku 1868 rozpoczął naukę drukarstwa w oficynie Ignacego Danielewskiego w Chełmnie. Do roku 1885 był zecerem w oficynie „Dziennika Poznańskiego”. Następnie powrócił do Chełmna i założył tu własną drukarnię. Ukazało się w niej ponad 200 polskich druków o dużym nakładzie m.in. podania historyczne, powieści, zbiory pieśni, żywoty świętych, proroctwa i przepowiednie, wzorniki listów, przemówień i powinszowań oraz druki religijne i kalendarze. Książki te rozchodziły się nie tylko na Pomorzu, w Poznańskiem, na Górnym Śląsku, Mazurach, Warmii oraz w ośrodkach polskich w Westfalii i USA. Jego druki często bywały w całych nakładach konfiskowane przez władze pruską.
W. Fiałek nie tylko wydawał książki ale również i je zbierał. Jego bibliofilski zbiór liczący ok. 5 tys. woluminów, w tym rzadkie druki chełmińskie, pelplińskie, toruńskie, gdańskie, kaszubskie i mazurskie czy też wydawnictwa ludowe i dzieła z historii literatury polskiej, znajdują się w Książnicy Miejskiej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W uznaniu zasług mianowało go Chełmno w 1926 roku swym obywatelem honorowym, a w roku 1927 otrzymał Krzyż Oficerski Orderu „Polonia Restituta”.
Fiałek zmarł 17 maja 1932 roku w Chełmnie i został pochowany na cmentarzu parafialnym.