Dlaczego przy farze chełmińskiej jedna wieża jest nie wykończona

Fara chełmińska według pierwotnych planów miała mieć dwie piękne i wysmukłe wieże. Gdy ukończono już jedną przystąpiono do pracy n drugą wieżą. Jednakże roboty przedłużały się i istniały obawy, że druga wieża nie zostanie ukończona w terminie. Wówczas to budowniczy podjęli decyzję o prowadzeniu prac nawet w niedziele i święta, aby nadgonić stracony czas. Pan Bóg widząc takie poczynania ludzi zesłał na ziemie piorun, który uderzył w prawie już ukończoną drugą wieżę kościoła farnego. Mimo kolejnych podejmowanych prac do dnia dzisiejszego nie udało się wznieść, a tę pierwszą, 60 metrową, udostępniono w 2007 r. dla zwiedzających.