Danielewski Ignacy

Urodził się 29 listopada 1829 roku w Borku Wielkopolskim. Do Chełmna przeniósł się w 1855 r. i rozpoczął współpracę w Józefem Gółkowskim redaktorem „Nadwiślanina”. W dniu 17 września 1862 roku został aresztowany za liczne polskie wystąpienia przeciwko zaborcy pruskiemu i osadzony w Twierdzy Wisłoujście. Podczas tego pobytu w więzieniu powstała pieśń „Wisła”, która obecnie jest hejnałem Chełmna. W swojej działalności kładł główny nacisk na kształtowanie świadomości narodowej i politycznej prostego ludu, niwecząc sukcesy półwiekowego procesu germanizacyjnego Pomorza Nadwiślańskiego.W roku 1873 I. Danielewski po osiemnastu latach prac w Chełmnie przeniósł się do Torunia, gdzie objął redakcję „Gazety Toruńskiej”. Danielewski zmarł 23 grudnia 1907 roku w Toruniu i został pochowany na Cmentarzu Jakubskim.