Antoni Piotrowicz

Urodził się w Chełmnie. Tu uczęszczał do chełmińskich szkół. Następnie wyjechał do Niemiec i Włoch gdzie rozwijał umiejętności artystyczne. Po powrocie do Chełmna aktywnie działał w życiu kulturalnym i narodowym. Był również współzałożycielem Towarzystwa Gimnastycznego„Sokół”. Główne miejsce w jego twórczości zajmują portrety, kopie innych malarzy oraz obrazy o treści religijnej i narodowej. Prowadził również pracownie -przy ul. Grudziądzkiej 21 oraz ul. Kościuszki 1- w których udzielał lekcji malarstwa i rysunku. Większość jego obrazów znajduje się w Muzeum Ziemi Chełmińskiej. Po śmierci pochowany został w rodzinnym grobowcu na cmentarzu farnym.