Projekt pt. „Termomodernizacja budynku hotelowego wraz z remontem i przebudową oraz dostosowaniem do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, przy ul. Jastrzębskiego 5 w Chełmnie”

 

„Gmina Lisewo realizująca projekt w partnerstwie z Gminą Miasto Chełmno otrzymała dofinasowanie z państwowego funduszu celowego, nazwa funduszu: „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” na realizację: zadania ustawowego „Dofinasowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.2351, z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”. o nazwie:

 

 

„Termomodernizacja budynku hotelowego wraz z remontem i przebudową oraz dostosowaniem do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, przy ul. Jastrzębskiego 5 w Chełmnie”.

 

 

Całkowita wartość zadania wynosi:

3.341.375,31 zł,

Wartość dofinansowania wynosi:

1.606.000,00 zł.

 

 

Krótki opis zadania:

Przedmiotem dofinansowania jest przeprowadzenie termomodernizacji energetycznej, remontu i przebudowy istniejącego budynku hotelowego, położonego w Chełmnie przy ulicy Jastrzębskiego 5 oraz dostosowanie tego obiektu do użytkowania przez osoby niepełnosprawne .”