“REWITALIZACJA ZABYTKÓW ARCHITEKTURY MIASTA CHEŁMNA – I ETAP”

projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Chełmno nad Wisłą jedno z najładniej położonych miast w Polsce, może poszczycić się bogatą historią oraz cennymi zabytkami architektury. Średniowieczne zabytki Chełmna i jego malownicze położenie na dziewięciu wzgórzach Wysoczyzny Chełmińskiej przyczyniły się do tego, że często nazywane bywa “Krakowem północy”, “Polskim Carcassonne” czy też od niedawna “Miastem zakochanych” – za sprawą przechowywanych w chełmińskim kościele farnym relikwii św. Walentego. Wartość przepięknej, zabytkowej starówki Chełmna zaakcentował jej wpis w 2005 roku na Listę Pomników Historii Prezydenta RP.

Niewątpliwie atrakcją turystyczną Chełmna, przyciągającą wielu turystów i sympatyków pięknej architektury, są jego średniowieczne zabytki. Wśród najcenniejszych należy wymienić:
zachowany średniowieczny szachownicowy układ urbanistyczny starego miasta
gotycko-renesansowy ratusz
średniowieczne mury obronne z XIII – XIV w.
Brama Grudziądzka z kaplicą Matki Boskiej Chełmińskiej

Dzieła XIII-XIV w. architektury sakralnej jak:
kościół farny p.w. Wniebowzięcia NMP – należy do najstarszych i największych świątyń na Pomorzu Wschodnim
kościół p.w. św. Piotra i św. Pawła, podominikański, o układzie bazylikowym
kościół p.w. św. Jakuba Starszego i św. Mikołaja, pofranciszkański, rektoralny
dawny cystersko – benedyktyński zespół klasztorny, z kościołem klasztornym p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty (salowy, dwukondygnacyjny)
kościół p.w. Ducha Świętego, pierwotnie kościół szpitalny
kaplica p.w. św. Marcina, najmłodszy zabytek gotycki

Projekt pn. “Rewitalizacja zabytków architektury miasta Chełmna” stanowi I etap wspólnej inicjatywy Gminy Miasta Chełmna, Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP oraz Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko – Poznańska, z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna i jego wykorzystania na cele turystyczne o niespotykanej dotychczas skali.

Celem projektu jest zwiększenie znaczenia kultury i turystyki, wydłużenie sezonu turystycznego oraz zwiększenie ruchu turystycznego poprzez zachowanie i odbudowę zabytkowej architektury miasta.

W połowie września ubiegłego roku, w odpowiedzi na ogłoszenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o naborze wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla działań Priorytetu I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów – Rozwój turystyki i kultury Gmina Miasta Chełmna jako Beneficjent Końcowy złożyła aplikację na zasadach określonych w Uzupełnieniu Programu.

W oparciu o pozytywną ocenę formalną i merytoryczną Projektu Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 22 grudnia 2004 roku podjął decyzję przyznaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych

Koszt całkowity Projektu wynosi 3 921 362,31 PLN,
w tym kwota dofinansowania w wysokości 2 935 957,73 PLN

Termin realizacji przedsięwzięcia:
5 lipca 2005 – 30 września 2006

Zakres rzeczowy przedmiotowego zadania wynikający w szczególności ze złego stanu technicznego obejmuje następujące prace remontowo-konserwatorskie:
Prace remontowo-konserwatorskie murów miejskich na odcinkach: IV pomiędzy ul. Wodną a Bramą Grudziądzką oraz VI pomiędzy ul. Wodną a ul. Toruńską
Prace remontowo-konserwatorskie polegające na wzmocnieniu konstrukcji więźby dachowej, wymianie ceramicznego pokrycia dachowego oraz remoncie przypór w kościele podominikańskim p.w. św. Piotra i św. Pawła
Prace adaptacyjne w celu udostępnienia wieży kościoła Farnego dla turystów
Prace remontowo-konserwatorskie więźby dachowej wraz z wymianą ceramicznego pokrycia dachowego w kościele p.w. św. Marcina
Prace remontowo-konserwatorskie polegające na wzmocnieniu szczytu zachodniego i więźby dachowej oraz wymianie ceramicznego pokrycia dachowego nad korpusem kościoła pofranciszkańskiego p.w. św. Jakuba i św. Mikołaja
Prace remontowo-konserwatorskie w krypcie grobowej Ksieni Magdaleny Mortęskiej w podziemiach kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty w celu udostępnienia jej dla turystów oraz przy posadzce prezbiterium kościoła.