Projekt pn.: „Przekształcenie istniejącego systemu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku Chełmińskiego Domu Kultury”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013

logo

Przedmiotem projektu pn. „Przekształcenie istniejącego systemu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku Chełmińskiego Domu Kultury” jest wykonanie kotłowni gazowej i termomodernizacja budynku Chełmińskiego Domu Kultury zlokalizowanego przy ul. Dworcowej 40a w Chełmnie.
Przeprowadzony audyt energetyczny pozwolił zidentyfikować zakres usprawnień, które przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej Chełmińskiego Domu Kultury. Obecnie budynek ChDK nie spełnia wymagań dotyczących maksymalnej wartości wskaźnika E sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym, gdyż przegrody zewnętrzne mają niską izolacyjność termiczną. Stolarka okienna jest w złym stanie technicznym, wykazuje niską szczelnością. Naprawy wymaga elewacja budynku. Izolacja termiczna stropodachu nie jest wystarczająca. Budynek ogólnie znajduje się w zadawalającym stanie technicznym jeżeli chodzi o konstrukcje, natomiast wymaga bezwzględnie termomodernizacji.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
• wymianę okien (wraz ze zmniejszeniem przeszklenia) na nowe PCV oraz montaż nawiewników,
• docieplenie stropodachu niewentylowanego (wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachowego) płytami ze styropianu gr. 14 cm,
• docieplenie ścian zewnętrznych szczytowych wełną mineralną gr. 12 cm,
• docieplenie ścian zewnętrznych podłużnych wełną mineralną gr. 12 cm,
• wymianę okien i luksferów (wraz ze zmniejszeniem przeszklenia) na nowe okna aluminiowe przeciwpożarowe – EI-60 oraz montaż nawiewników,
• wymianę drzwi wejściowych zewnętrznych z przebudową wejścia do budynku,
• zmianę źródła zasilania poprzez wykonanie nowej kotłowni gazowej z automatyką pogodową.
Celem projektu jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz ograniczanie strat ciepła poprzez kompleksową termomodernizację i modernizację źródła ciepła                w Chełmińskim Domu Kultury. Projekt przyczyni się do jego realizacji poprzez ograniczenie emisji głównych zanieczyszczeń powierza w powiecie chełmińskim. Zakłada się, że dzięki poprawie stanu środowiska naturalnego podniesienie się poziom i jakość życia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.
W oparciu o złożoną dokumentację konkursową, w dniu 26 lutego 2010 r. Gmina Miasto Chełmno podpisała umowę o dofinansowaniu przedsięwzięcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Koszt całkowity 368 567,05 zł

 

Źródła finansowania:

• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 
261 751,36 zł 

• Gmina Miasto Chełmno: 
106 815,69  zł

 Budynek Chełmińskiego Domu Kultury przed realizacją inwestycji:

foto

Wybudowana w ramach projektu kotłownia gazowa dla Chełmińskiego Domu Kultury:

Budynek Chełmińskiego Domu Kultury po realizacji inwestycji: