Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – III etap

logo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 – Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 3.3 – Rozwój infrastruktury kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie projektu nr WPW.I.3043-3-4-234/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r.        

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

1) Gmina Miasto Chełmno – rekonstrukcja ganków obronnych, roboty budowlane związane z odnowieniem ciągów pieszych wzdłuż murów miejskich, przywrócenie historycznego charakteru nawierzchni płyty Rynku i ul. Grudziądzkiej wraz z małą architekturą, prace remontowo-konserwatorskie przy budynku Ratusza (remont wieży, wymiana stolarki okiennej) wraz z iluminacją, prace remontowo-konserwatorskie przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Walentego Fiałka, Al. 3 Maja 2 (remont elewacji i konstrukcji dachowej), iluminacja kościoła farnego p.w. Wniebowzięcia NMP, kościoła klasztornego    p.w. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty oraz średniowiecznych murów obronnych na czterech odcinkach;
2) Powiat Chełmiński – renowacja gmachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Dominikańska 35 w zakresie renowacji ogrodzenia;
3) Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP – prace remontowo-konserwatorskie związane z adaptacją kościoła podominikańskiego p.w. św. Piotra i Pawła na potrzeby Muzeum Sztuki Sakralnej Ziemi Chełmińskiej (prace remontowo-konserwatorskie we wnętrzu kościoła), instalacja alarmowa p.poż. w kościele farnym;
4) Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska – remont elewacji kościoła klasztornego, budynku  głównego (Dom św. Józefa), budynku Ora-et-Labora i budynku pralni, remont drewnianej konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku seminaryjnego i piekarnianego, remont murów (parkan ceglany) dookoła zespołu klasztornego, osuszenie Domu św. Józefa i Domu św. Wincetego a’ Paulo oraz remont elewacji budynku seminaryjnego i piekarnianego.

Okres realizacji: luty 2009 – czerwiec 2014

Finansowanie:

Całkowita wartość  projektu wynosi: 13 627 306,75 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą: 13 627 306,75 PLN

Kwota dofinansowania ze środków EFRR
w ramach RPO WK-P wynosi: 8 857 749,38 PLN tj. 65% kosztów kwalifikowanych

Wkład własny (Gmina Miasto Chełmno, Powiat Chełmiński, Parafia Rzymskokatolicka     p.w. Wniebowzięcia NMP oraz Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo wynosi: 4 769 557,37 PLN