Linia do sortowania odpadów

Flaga Unii Europejskiej

Linia do sortowania odpadów, to najważniejszy element Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych, który powstał w podchełmińskim Osnowie dzięki wsparciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zakład wdrożył mechaniczną technologię przetwarzania odpadów z terenu powiatu chełmińskiego.

Inwestycję o zasięgu powiatowym zrealizował Zakład Usług Miejskich w Chełmnie. Kosztem 9,5 miliona złotych w Osnowie w gminie Chełmno powstała hala wyposażona w linię do sortowania odpadów komunalnych oraz „doczyszczania” odpadów opakowaniowych czyli surowców wtórnych. Linia może przetworzyć do 40 tysięcy ton odpadów w roku. W ramach realizacji projektu powstała też infrastruktura towarzysząca, między innymi myjnia płytowa, zbiorniki na wody opadowe i ścieki technologiczne, kanalizacja, sieć wodociągowa oraz waga samochodowa, zakupiono też ładowarki i  kontenery. Wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego to 3,3 miliona złotych, a z budżetu państwa 578 tys. zł., wkład własny Zakładu Usług Miejskich to około 5,6 miliona złotych.

Uroczyste zakończenie budowy odbyło się 3 listopada 2011 r. w Europejskim Centrum Wymiany Młodzieży w Chełmnie.