Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym Informujemy, że Gmina Miasto Chełmno podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Celem projektu jest wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego, umożliwiającego m.in. pracę zdalną. Komputery, które zostaną zakupione przez Gminę Miasto Chełmno, otrzymają uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, których krewni w linii prostej byli pracownikami PGR (Państwowych Gospodarstwach Rolnych) i złożyli odpowiednie dokumenty. Ostatecznie do realizacji zakwalifikowanych zostało 67 wniosków. Kwota pozyskanego przez Gminę grantu wynosi 169 500,00 zł. Obecnie trwają przygotowania i ogłoszenia przetargu na dostawę komputerów. Gmina, zgodnie z regulaminem projektu ma 10 miesięcy na jego realizację.

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

 

Informujemy, że Gmina Miasto Chełmno podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie  cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Celem projektu jest wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich  w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego, umożliwiającego m.in. pracę zdalną.

Komputery, które zostaną zakupione przez Gminę  Miasto Chełmno, otrzymają uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, których krewni w linii prostej byli pracownikami  PGR (Państwowych Gospodarstwach Rolnych) i złożyli odpowiednie dokumenty.

 

Ostatecznie do realizacji zakwalifikowanych zostało 67 wniosków. 

Kwota pozyskanego  przez Gminę grantu wynosi 169 500,00 zł.

 

Obecnie trwają przygotowania i ogłoszenia przetargu na dostawę komputerów.

Gmina, zgodnie z regulaminem projektu ma 10 miesięcy na jego realizację.

 

 

 

znaki-ppgr

 

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym   Informujemy, że Gmina Miasto Chełmno podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Celem projektu jest wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego, umożliwiającego m.in. pracę zdalną. Komputery, które zostaną zakupione przez Gminę Miasto Chełmno, otrzymają uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, których krewni w linii prostej byli pracownikami PGR (Państwowych Gospodarstwach Rolnych) i złożyli odpowiednie dokumenty.   Ostatecznie do realizacji zakwalifikowanych zostało 67 wniosków.  Kwota pozyskanego przez Gminę grantu wynosi 169 500,00 zł.   Obecnie trwają przygotowania i ogłoszenia przetargu na dostawę komputerów. Gmina, zgodnie z regulaminem projektu ma 10 miesięcy na jego realizację.
Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym