G36

 

 

 

 

Chełmiński Inkubator Organizacji Pozarządowych GRUDZIĄDZKA 36 funkcjonuje w wyremontowanej, barokowej kamienicy przy głównej ulicy Starego Miasta. Opiekę nad obiektem sprawuje Referat Komunikacji Społecznej, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Chełmna.

Misją Chełmińskiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych Grudziądzka 36 w Chełmnie (zwanym G36) jest wspieranie aktywności mieszkanek i mieszkańców miasta Chełmna zrzeszonych w organizacjach pozarządowych.

Inkubator dysponuje infrastrukturą umożliwiającą działalność organizacji pozarządowych oraz realizację projektów społecznych. Udostępnianą infrastrukturę stanowią:

  • Sala Szafkowa – pomieszczenie o pow. 31,2 m2, zlokalizowane na parterze Kamienicy, pomieszczenie z szafkami (regały z szafkami zamykanymi zamkami patentowymi) na rzeczy organizacji pozarządowych oraz miejsce do pracy wspólnej,
  • Sala Konferencyjno-Warsztatowa „Duża” – pomieszczenie o pow. 59,6 m2, zlokalizowane na I piętrze Kamienicy, wyposażone w 40 krzeseł, możliwych do ustawienia w formie konferencyjnej lub warsztatowej, biurko z komputerem stacjonarnym, rzutnik oraz ekran, jak również przestrzeń umożliwiającą ustawienie zaplecza gastronomicznego,
  • Sala Komputerowa – pomieszczenie o pow. 30,6 m2, zlokalizowane na I piętrze Kamienicy, przeznaczone do pracy przy biurkach, wyposażony w 11 stanowisk komputerowych, w tym rzutnik oraz ekran,
  • Sala Klubowa – pomieszczenie o pow. 50,0 m2, zlokalizowane na II piętrze Kamienicy,  przeznaczone na spotkania nieformalne, wyposażone w fotele, kanapy, stoliki, małe zaplecze socjalne, dające możliwość integracji w kameralnej przestrzeni poddasza zabytkowego obiektu,
  • Sala Konferencyjno-Warsztatowa „Mała” pomieszczenie o pow. 56,2 m2, zlokalizowane na II piętrze Kamienicy, wyposażone w 30 krzeseł, komputer stacjonarny, biurko oraz rzutnik z ekranem, przeznaczony na warsztaty, szkolenia, spotkania formalne;
  • Kuchnia – pomieszczenie socjalne o pow. 13,1 m2, wyposażone w zlew, szafki oraz miejsce do spożycia posiłku,
  • oraz cztery sanitariaty (dwa na parterze, dwa na I piętrze Kamienicy) – o pow. 3,5m2  każde, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

 

Szczegółowe zasady udostępniania obiektu określa Regulamin korzystania z zasobów

Chełmińskiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych Grudziądzka 36,

 

Wzór wniosku o zawarcie porozumienia ws. użytkowania zasobów G36: wersjsa pdf, wersja doc,

 

Formularz zapotrzebowania na korzystanie z zasobów G36: wersja pdf, wersja doc,

 

Wzór porozumienia dot. użytkowania zasobów G36: wersja pdf, wersja doc,

 

Wzór porozumienia dot. korzystania z adresu G36: wersja pdf, wersja doc.

 

Dane kontaktowe:

e-mail: g36@chelmno.pl

Tel: 511-750-666

 

Biuro Animatora czynne w godzinach:

Poniedziałek: 7:30-15:30

Wtorek: 7:30-15:30

Środa: 7:30-16:30

Czwartek: 7:30-15:30

Piątek: 7:30-14:30

 

Godziny dostępności infrastruktury Inkubatora:

Poniedziałek: 8:00-15:00

Wtorek: 8:00-20:00

Środa: 8:00-20:00

Czwartek: 8:00-20:00

Piątek: 8:00-20:00

Sobota: 9:00-15:00

Istnieje możliwość zmiany tych godzin na podstawie analizy zapotrzebowania, o czym decydować będzie Animator.