Wspólne śpiewanie kolęd w Chełmnie

Wspólne śpiewanie kolęd w Chełmnie
spotkanie poprowadzi chór Chorus Culmensis

Miejsce: rynek, godz. 17.00