Tolerancja przez muzykę – koncerty w ramach „Pamięć i Tolerancja“

Miejsce: rynek miejski
Organizator: Chełmiński Dom Kultury

Kontakt do organizatora: imprezy@chdk.pl, tel. 56 686 48 08

Szczegóły na stronie: www.chdk.pl