Odpust Chełmiński

Odpust Chełmiński
Kościół farny pw. Wniebowzięcia NMP, teren miasta, kaplica „Studzienka”
Organizator: Parafia farna pw. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie