„megaWEEKEND w Chełmnie” „Podróż do Chełmna w świat gotyku i zakochanych” – inauguracja sezonu turystycznego 2019

„megaWEEKEND w Chełmnie”
„Podróż do Chełmna w świat gotyku i zakochanych”
– inauguracja sezonu turystycznego 2019


Organizator:  Urząd Miasta w Chełmnie, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna
Szczegóły na stronie: www.chelmno.pl, www.kujawsko-pomorskie.travel