II BIEG ZAKOCHANYCH DLA PAR

II BIEG ZAKOCHANYCH DLA PAR

 

Już 2 kwietnia 2017 roku  zapraszamy do Chełmna  – Miasta zakochanych na II BIEG ZAKOCHANYCH DLA PAR.

Odbędzie się on w ramach 46 OGÓLNOPOLSKICH BIEGÓW ULICZNYCH „MEMORIAŁ JANA SCHMELTERA”

 

POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

– najstarszej imprezie biegowej na Kujawach i Pomorzu!

Informacje szczegółowe na stronie internetowej:

http://mlksnadwislanin.pl/nadwislanin_chelmno

 

 REGULAMIN II BIEGU ZAKOCHANYCH DLA PAR

I. ORGANIZATOR

MLKS Nadwiślanin Chełmno; Chełmiński Dom Kultury

 

II. CELE BIEGU

Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia i Chełmna jako Miasta Zakochanych. Uatrakcyjnienie Ogólnopolskich Chełmińskich Biegów Ulicznych.

 

III. TERMIN I INNE INFORMACJE

1. Bieg odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2017 roku w Chełmnie po ulicach Starego Miasta.

2. Długość trasy 1700 m. Start i meta na Rynku na wysokości Ratusza. Godzina startu: 12.15.

3. Pomiar czasu będzie dokonywany systemem elektronicznym na podstawie chipów.

4. Wyznacza się górny limit uczestniczących par – 50.

5. Uczestnik musi złożyć pisemne oświadczenie, że nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.

 

IV. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia jak w „KOMUNIKACIE 46 Ogólnopolskich Biegów Ulicznych Memoriał J. Schmeltera”

2. Zgłoszenia przyjmowane są indywidualnie. Drużynę stanowi kobieta i mężczyzna zapisana do biegu pod własną nazwą drużyny. Organizator nie przewiduje innych klasyfikacji.

3. Wszyscy uczestnicy biegu w dniu 2.04.2017 roku muszą mieć ukończone 16 lat. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia przy weryfikacji pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

4. Wpłaty wpisowego 20 zł od pary należy dokonać w biurze zawodów przy weryfikacji lub na konto MLKS ” Nadwiślanin” Chełmno 28 9486 0005 0003 2102 2000 0001 w BS Chełmno.

 

V. KLASYFIKACJA I NAGRODY

1. Będzie prowadzona klasyfikacja drużynowa. Wynikiem końcowym będzie czas łączny drużyny.

2. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 25 minut. Uczestnicy, którzy nie zmieszczą się w limicie są zobowiązani do przerwania biegu i opuszczenia trasy.

3. Drużyny, które zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz puchar lub statuetkę, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe medale.

 

VI. SPRAWY RÓŻNE

1. W sprawach nie ujętych w regulaminie obowiązują zapisy zawarte w „KOMUNIKACIE 46 Biegów Ul.”

Informacje szczegółowe i karty zgłoszenia:

http://mlksnadwislanin.pl/nadwislanin_chelmno/regulamin_bieg_zakochanych