Czytanie „Żywych Książek”, 27.10.2017 r.

Impreza jest organizowana przy współudziale Stowarzyszenia „Ludzie-Ludziom” i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ma swoją kontynuację. Jest to kolejne czytanie „Żywych Książek”, na które zapraszamy 27 października 2017 roku w godzinach 9.00 – 18.00. Tegoroczne tematy to: uzależnienie od gier komputerowych, alkoholizm, narkomania, współuzależnienia. Szczegółowe informacje można uzyskać w Bibliotece oraz telefonicznie – 56 676-14-54.