“megaWEEKEND w Chełmnie” „Podróż do Chełmna w świat gotyku i zakochanych” – inauguracja sezonu turystycznego 2018

– inauguracja sezonu turystycznego 2018
Organizator:  Urząd Miasta w Chełmnie, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna
Szczegóły na stronie: www.chelmno.pl, www.kujawsko-pomorskie.travel