Chełmno na Liście Historii Pomników Prezydenta

Chełmno na Liście Historii Pomników Prezydenta

 

W dniu 18 kwietnia 2005 r. podczas Ogólnopolskich Obchodów Dnia Ochrony Zabytków w Gdańsku Burmistrz Chełmna – Mariusz Kędzierski odebrał potwierdzenie wpisu Starego Miasta w Chełmnie na Listę Pomników Historii Prezydenta RP. Z tej okazji w Sali Mieszczańskiej chełmińskiego Ratusza w dniu 23 kwietnia 2005 r. odbyła się XXXIII Uroczysta Sesja Rady Miasta Chełmna z udziałem zaproszonych gości m.in. Diecezjalnego Konserwatora Zabytków ks. Stanisława Kardasza, Proboszcza Parafii Wniebowzięcia NMP w Chełmnie ks. Zbigniewa Walkowiaka, Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego Pana Arkadiusza Horonziaka, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Pana Marka Rubnikowicza, byłego Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Pana Jana Zobolewicza, Starosty Chełmińskiego Pana Wojciecha Binczyka i Wójtów Gmin Powiatu Chełmińskiego.

 

Podczas uroczystości wręczono również nadaną przez Ministra Kultury Złotą Odznakę “Za opiekę nad zabytkami” byłym Burmistrzom Miasta Panom Piotrowi Mittelstaedtowi, Janowi Jurczakowi, obecnemu Burmistrzowi miasta Panu Mariuszowi Kędzierskiemu, Dyrektor Muzeum Ziemi Chełmińskiej Pani Ewie Gerka oraz historykom Annie i Markowi Zielińskim. Uznanie przez Prezydenta RP Chełmna za pomnik historii to wynik wieloletniego rozpatrywania możliwości ubiegania się o wpisanie jego zabytków architektury na “Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”. Znalezienie się na tej prestiżowej liście powinno być poprzedzone wpisaniem na listę Pomników Historii Prezydenta RP, na której mogą być wpisane “zabytki nieruchome o szczególnej wartości dla kultury narodowej”. W 2004 roku zadania te wpisane zostały w Strategii Rozwoju Miasta Chełmna. Następnie do Ministra Kultury złożono wniosek wraz z odpowiednią dokumentacją historyczno-konserwatorską zespołu staromiejskiego Chełmna. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Wpis Chełmna na Listę Pomników Historii prezydenta RP, a tym samym dołączenie go do 25 innych najcenniejszych polskich obiektów zabytkowych, jest dla miasta ogromnym wyróżnieniem. Dzięki temu, to jedno z niewielu miast posiadających tak wiele, zachowanych od średniowiecza do dziś, zabytków architektury, ma szansę na zauważenie jego unikatowej wartości kulturowej oraz na zwiększenie zainteresowania nim turystów i miłośników historii.

 

 

 

 

 

 

 

Więcej na stronie na stronach Narodowego Instytutu Dziedzictwa Narodowego  na stronie www.zabytek.pl:

Pomniki Historii:  https://zabytek.pl/pl/obiekty?sekcja=pomniki-historii

Wpis „Chełmno – Stare Miasto”: https://zabytek.pl/pl/obiekty/chelmno-chelmno-stare-miasto