brama-grudziadzka

Brama Grudziądzka (zwana dawniej Grubińską)

Możliwość zwiedzania Bramy Grudziądzkiej w godz. 10:00- 17:00

 jedna z bram, której nie rozebrano w XIX wieku. Zbudowana pod koniec XIII wieku, powiększona o przedbramie w XIV wieku, właściwa na rzucie zbliżonym do kwadratu mieści przejazd o półkolistej arkadzie. Około 1620 roku nadbudowano nad nią kaplicę zwaną “Na Bramce”, związaną z kultem Matki Boskiej Chełmińskiej. Kaplicę wieńczy szczyt manierystyczny z ok. 1620 roku z warsztatu niderlandzko – gdańskiego.

 

 

 

 

 

 

brama-merseburska_wm

Brama Merseburska 

znajduje się u wylotu dzisiejszej ulicy Dominikańskiej, w obrębie zespołu klasztornego, jest to prawdopodobnie najstarsza brama miejska, w XIV w. straciła na znaczeniu, została zamurowana i przeznaczona na kaplicę.

Informacja dla zwiedzających w furcie Zespołu Klasztornego

 

 

 

 

baszta-panienska

Baszta Panieńska (al. 3 Maja)

od 1999 roku stała się siedzibą “Zastępu Rycerskiego z Chełmna”. Można w niej zobaczyć zdeponowany oręż rycerski, kopie broni średniowiecznej, chorągwie i proporce – własność prywatną i “Zastępu”. Warto przy tej okazji szerzej zaprezentować Stowarzyszenie “Zastęp Rycerski z Chełmna”. Do głównych celów swej działalności Zastęp zalicza poznanie i propagowanie: – historii Chełmna oraz ziemi chełmińskiej szczególnie jej średniowiecznego okresu, – tradycji i kultury rycerskiej a zwłaszcza historii rycerstwa tzw. “żywiołu polskiego” zamieszkującego ziemię chełmińską pod panowaniem Zakonu Krzyżackiego. Celem Zastępu jest również promowanie miasta, jego walorów historycznych, architektonicznych i turystycznych oraz działalność na rzecz ochrony zabytków. Zastęp Rycerski z Chełmna uczestniczy w turniejach organizowanych na terenie całego kraju a także w inscenizacji historycznej na Polach Grunwaldu. Jest aktywnym członkiem Kapituły Rycerstwa Polskiego – organu honorowego ustalającego reguły i kodeks współczesnego rycerstwa. Jest organizatorem Turnieju Rycerskiego Bractw Zaprzyjaźnionych o “Złotą Jaszczurkę”, w którym uczestniczy corocznie ponad 120 rycerzy reprezentujących 15 bractw z kraju. Podczas turnieju, na terenie Rycerskiej Osady Średniowiecznej przy ul. Kościelnej, odbywają się tradycyjne zmagania punktowe i nagradzane m.in. turniej walk pieszych, łuczniczy, oszczepniczy, na “machinach mistrza Pagińskiego”, plebejski oraz inscenizacja oblężenia murów, próba ich zdobycia i bitwa.

Zwiedzanie Baszty Panieńskiej po uprzednim zgłoszeniu “Zastępowi Rycerskiemu z Chełmna”, tel. (+48) 501-133-320

 

baszta-prochowa

Baszta Prochowa

Została wzniesiona na przełomie XIII i XIV wieku, w XV wieku została zamurowana i podwyższona. Służyła w średniowieczu jako magazyn sprzętu wojennego i miejsce wyrobu prochu. Po remoncie od 1977 do 1983 była tymczasową siedzibą Muzeum Regionalnego. Obecnie mieści się tu ekspozycja stała “Z pradziejów Chełmna i okolic” oraz skromna ekspozycja etnograficzna.

Możliwość zwiedzania Baszty Prochowej od 1 czerwca do 31 sierpnia, w każdą sobotę w godz. 10:30-13:00, w pozostałych miesiącach zwiedzanie po uprzednim zgłoszeniu w ratuszu