Bajerze
(dwór i park z XIX w.)

Chrystkowo
(chata pomennonicka z XVIII w., Ośrodek dydaktyczno-muzealny Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego)

Dorposz Szlachecki
(fort z pocz. XX w., zespół dworsko-parkowy- XVIII/XIX w.)

Góra św. Wawrzyńca
(miejsce związane z przedlokacyjnym Chełmnem,
wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie)

Grubno
( zespół dworsko -parkowy z XIX w.)

Gruczno
(stary młyn z XIX w., kościół neogotycki)

Grzybno
(kościół gotycki z XIII/XIV w.)

Jeleniec
(pałac z XIX w.)

Kiełp
(fort z pocz. XX w.)

Kijewo Królewskie
(kościół gotycki z XIII w.)

Klamry
(mogiła pomordowanych Polaków w 1939 r., fort z pocz. XX w.)

Kokocko
(dawny zbór ewangelicki na wcześniejszym gotyckim, dziś kościół katolicki z 1829 r., dom pomennonicki, dawna karczma z XIX w.)

“Ostrów Panieński”
(rezerwat przyrody)

Papowo Biskupie
(ruiny zamku krzyżackiego)

Płutowo
(rezerwat przyrody: “Płutowo” i “Zbocza Płutowskie”, spichlerz
z XIX w., zbirowowa mogiła- miejsce straceń Polaków w 1939 r.)

Stablewice
(zespół dworsko- parkowy z XIX w.)

Starogród
(wieś związana z przedlokacyjnym Chełmnem,
kościół z XIII w./ przebudowany z XVIII w., wzgórze zamkowe)

Stolno
(fortyfikacje twierdzy Chełmno z pocz. XX w.)

Storlus
(dwór z XIX w.)

Szymborno
(zespół dworsko- parkowy z XIX w.)

Świecie
(zamek z XIV w., kościół z XV w., kościół z XIII/XVIII w., rynek z kompleksem XIX w. kamieniczek, Muzeum Miejskie))

Trzebcz Szlachecki
(kościół gotycki z XIII w., zespół dworsko-parkowy z XIX w.)

Unisław
(kościół parafialny p.w. św. Bartłomieja)

Wabcz
(kościół gotycki z XIII w., grodzisko wczesnośredniowieczne)

Watorowo
(fort twierdzy Chełmno z pocz. XX w., baza lotnicza)

Wielkie Czyste
(kościół gotycki z XIII/XIV w.,
kościół kamienno-ceglany- wyposażenie z XVII/XVIII w.)

Wierzbowo
(zespół dworsko-parkowy z XIX w.)

Przeżyj wyjątkowy rejs po Wiśle i Wdzie

Zapraszamy na rejsy po Wiśle na trasie Chełmno – Świecie Zamek tradycyjną łodzią drewnianą „Słowianka” typu bat wiśla...

Przeżyj wyjątkowy rejs po Wiśle, 26 lipca 2019 roku

Zapraszamy na rejs po Wiśle na trasie Chełmno – Świecie Zamek tradycyjną łodzią drewnianą typu „Słowianka” w piątek 2...