Miasto Miłości® po studencku

Podczas obywających się, cyklicznie od 2004 roku, Ogólnopolskich Warsztatach Plenerowych Studentów Architektury w Chełmnie powstają także romantyczne prace – ukazujące miłosny charakter Miasta Zakochanych®. Do tej pory w warsztatach uczestniczyli studenci Politechnik:  Białostockiej, Łódzkiej, Szczecińskiej, Śląskiej w Gliwicach, Wrocławskiej, Krakowskiej,  Radomskiej,  Lwowskiej, a także Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Ukoronowaniem każdego pleneru jest  powstały album z pracami studentów biorących udział w warsztatach, dostępny w sprzedaży w Chełmińskiej Informacji Turystycznej.

 

 

opracowała: K. Kotlewska-Herman

 

Wyniki konkursu prac z XIV Ogólnopolskich Warsztatów Plenerowych Studentów Architektury – Chełmno, 2018

Już po raz czternasty odbyły się w Chełmnie Ogólnopolskie Warsztaty Plenerowe Studentów Architektury. Od 9 – 19...