Logo promocyjne Chełmna – miasta zakochanych ®

Pełny logotyp opiera się na zestawieniu znaku graficznego z hasłem “Chełmno – miasto zakochanych ®”
 

Logotyp został zaprojektowany w dwóch wersjach obcojęzycznych: angielskiej i niemieckiej.

 

 

W celu uzyskania zgody na udostępnienie i wykorzystanie herbu miasta Chełmna/ loga promocyjnego Chełmno – miasto zakochanych®/ hasła promocyjnego Chełmno – miasto zakochanych® należy złożyć pisemny wniosek do Burmistrza Miasta Chełmna na załączonym formularzu:

Dodatkowych informacji udziela Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji:

tel. (+48) 56 677-17-19
tel. (+48) 56 677-17-59
promocja@chelmno.pl
oswiata@chelmno.pl