Grób Nieznanego Żołnierza

Grób Nieznanego Żołnierza ulokowany na ul. Dworcowej, pomiędzy budynkiem Urzędu Miasta Chełmna a Bramą Grudziądzką zo...

Nieistniejące

Kamień pamiątkowy ku czci Ludwika Schmidta: znajdował się na Nowych Plantach. Odsłonięty ok. 1902 roku. Poświęcony Lu...

Page 2 of 2
1 2