Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna im. Walentego Fiałka sięga swym rodowodem 1945 roku, kiedy to przy ul. Dworcowej 5 powst...

Chełmiński Dom Kultury

Chełmiński Dom Kultury to samorządowa placówka kultury, skupiająca największą ilość uczestników bogatego życia kultur...

Ogłoszenia

Aktualne ogłoszenia o konkursach i ich rozstrzygnięciach znajdują się w Zarządzeniach Burmistrza w Biuletynie Informa...

Wzory druków do pobrania:

WZÓR OFERTY 2017 WZÓR SPRAWOZDANIA 2017

...
Organizacje pozarządowe

Dział zawiera informację o lokalnych organizacjach pozarządowych funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Chełmna oraz...

Inni

1.    Bendig Brunon  (ur. 1938-2006), bokser, medalista olimpijski z Rzymu 1960 2.    Bodzianowski Cezary (ur. 1968 r...

Kurt Schumacher

Urodzony 13 października 1895 roku w Chełmnie. Uczęszczał do szkoły elementarnej, a następnie do Królewskiego Gimnazj...

Antoni Piotrowicz

Urodził się w Chełmnie. Tu uczęszczał do chełmińskich szkół. Następnie wyjechał do Niemiec i Włoch gdzie rozwijał umi...

Mortęska Magdalena

Należy do najwybitniejszych postaci polskich benedyktynek. Wbrew woli ojca postanowiła poświęcić się życiu zakonnemu ...

Łożyński Wojciech

Urodził się w Chełmnie w 1808 r. Otrzymał gruntowne wykształcenie filologiczne, a w 1831 r. uzyskał stopień doktora f...

Gorczycki Grzegorz Gerwazy

Studiował w Pradze, w 1692 r. przyjął święcenia kapłańskie w Krakowie. W latach 1692 – 1694 został rektorem Aka...

Fiałek Walenty

Urodził się w 1852 roku w Chwarznie na Kaszubach. Wychowany w pamięci do tradycji narodowych, kultywował je poprzez s...

Page 3 of 8
1 2 3 4 5 8