2022_DolaczdoAkcji Masz Głos Ruszyły zapisy do akcji Masz Głos! Rekrutacja trwa do poniedziałku 14 marca 2022 roku

Fundacja im. Stefana Batorego i Fundacja Aktywności Lokalnej zapraszają grupy nieformalne i organizacje do udziału w ...

Ogłoszenia

Aktualne ogłoszenia o konkursach i ich rozstrzygnięciach znajdują się w Zarządzeniach Burmistrza w Biuletynie Informa...

Wzory druków do pobrania:

WZÓR OFERTY 2017 WZÓR SPRAWOZDANIA 2017

...
Organizacje pozarządowe

Dział zawiera informację o lokalnych organizacjach pozarządowych funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Chełmna oraz...