Ogłoszenia

Aktualne ogłoszenia o konkursach i ich rozstrzygnięciach znajdują się w Zarządzeniach Burmistrza w Biuletynie Informa...

Wzory druków do pobrania:

WZÓR OFERTY 2017 WZÓR SPRAWOZDANIA 2017

...
Organizacje pozarządowe

Dział zawiera informację o lokalnych organizacjach pozarządowych funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Chełmna oraz...