Nazwa Miasta

Pierwsza źródłowa wzmianka o Chełmnie pochodzi z XI w. Najstarsze zapisy tej nazwy przekazały nam ją w postaci Chołmien z północnopolskim połączeniem głosek „oł”. Stąd pochodzi łacińska nazwa Culmen jak również niemiecka Colmen czy też Culm.
Nazwa miasta odnosi się głównie jednak do położenia topograficznego miasta. Polskie określenie „Chełmno” pochodzi od słowa „Chełm” co oznacza hełm, wzgórze. To samo znaczenie ma również łacińskie określenie, Culmen  i niemieckie Kulm. A więc Chełmno oznaczało osadę na wzgórzu, ponieważ zostało założone na wzgórzach już jako Kałdus, potem jako nowe miasto Chełmno w dzisiejszym Starogrodzie jak również i obecne.

Herb

screenshooter_-_zobacz_ten_zrzut_ekranu_-_2016-10-31_13-38-32

Historia herbu miasta sięga XIII w., a pierwszy wizerunek przedstawiał rycerza na koniu pod baldachimem, trzymającego chorągiew Chełmna (ew. ziemi chełmińskiej). Fale na nim przedstawione pokazują wzgórza chełmińskie lub też trzy rzeki ograniczające historyczną ziemię chełmińską tj. Wisłę, Drwęcę i Osę, a nad nimi symbol stolicy górującej nad całą tą ziemią. W kolejnych stuleciach herb został przekształcony i odzwierciedlał położenie miasta na dziewięciu wzgórzach. Obecny herb stanowi dziewięć pagórków, na których położone jest miasto, oraz wpisany w nie krzyż maltański będący symbolem chrześcijaństwa. Nad nimi znajduje się złota korona, a pod widnieją trzy fale rzeczne symbolizujące Wisłę.

W 1623 r. Paweł Kuszewicz następująco opisywał herb Chełmna:

“Gdy miasto Chełmno w Prusiech zbudowano,
Temu dziewięć gór za herb darowano.
A to dlatego, iż na górach leży,
Pod którą Wisła ku Gdańskowi bieży.
A na wierzchu gór krzyż jest osadzony,
Temu (rzecz pewna) aby z każdej strony
Nieprzyjacioły swe krzyżem gromiło,
A w każdej trwodze onym się broniło
Albo też temu, żeby tym znać dali
Krzyżacy, że je zbudowali.”

 

Załącznik do uchwały Nr XX/83/2003 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 września 2003 r

STATUT Gminy Miasta Chełmna

Rozdział I

Postanowienia ogólne § 3
1. Herb Miasta Chełmna wpisany jest w błękitne pole, a nad samym herbem znajduje się korona koloru złotego. Korona posiada w środku lilię, po obu bokach profil lilii, które połączone są ze środkową lilią kształtami kotwic, a w punktach stycznych znajdują się trzy okrągłe koła wysokości podstawy korony. Treść herbu znajduje się w stylizowanej winecie koloru ciemnobrązowego. Wineta oddziela treść herbu białą ramką. Herb stanowi dziewięć pagórków koloru brązowego z podcieniem, szeregowo usytuowanych, po trzy w kaŜdym rzędzie, a w drugim rzędzie pagórków wpisany jest krzyż maltański koloru ciemnobrązowego. Nad pagórkami znajduje się pole koloru jasnobłękitnego. Pagórki mają kształt zaokrąglony elipsy i oddzielone są liniami koloru ciemnobrązowego. Pod pagórkami widnieją trzy ciemnobłękitne fale wodne, oddzielone dwiema liniami falistymi, w układzie poziomym.
2. Wzór herbu stanowi załącznik nr 1 do Statutu.

 

W celu uzyskania zgody na udostępnienie i wykorzystanie herbu miasta Chełmna/ loga promocyjnego Chełmno – miasto zakochanych®/ hasła promocyjnego Chełmno – miasto zakochanych® należy złożyć pisemny wniosek do Burmistrza Miasta Chełmna na załączonym formularzu:

format word  – format pdf.

Dodatkowe informacje:

Urząd Miasta Chełmna
tel. (+48) 56 677-17-19
promocja@chelmno.pl

 

 

Hejnał Chełmna

Pieśń będąca dziś hejnałem miasta to pieśń Ignacego Danielewskiego, patrioty pomorskiego, napisana podczas odbywania kary w twierdzy Wisłoujście (Weichselmünde) w 1863 r.
Hejnał można usłyszeć codziennie o godz. 11.58, wygrywany jest z wieży ratusza.

 

Wisła  

 

Wisło moja, Wisło stara
Co tak smutno płyniesz
Skąd tej wody nazbierałaś?
Mów, nim w morzu zginiesz.

Nazbierałam wody sinej
Na karpackich górach
I na Rusi, na kochanej,
I w Krakusa murach.

 

Krakowianka, łzą oblana,
Rzuciła mi wianki.
Potem strumień łez męczeńskich
Wlały Warszawianki.

I tak płynę dniem i nocą,
Wkoło mnie tak smutno
Dawniej śpiewy brzmiały ciągle,
Dzisiaj tak okrutno.

Spojrzeć oczy zapłakane
Na ręku kajdany,
Wszędy skargi, jęki ciężkie
A na sercu rany.

 

 

Weichselmünde, 1863  

 

___________________

Logo  

Pełny logotyp opiera się na zestawieniu znaku graficznego z hasłem “Chełmno – miasto zakochanych ®”  

 

logo-pl

 

Logotyp został zaprojektowany w dwóch wersjach obcojęzycznych: angielskiej i niemieckiej.

 

en

 

de

 

W celu uzyskania zgody na udostępnienie i wykorzystanie herbu miasta Chełmna/ loga promocyjnego Chełmno – miasto zakochanych®/ hasła promocyjnego Chełmno – miasto zakochanych® należy złożyć pisemny wniosek do Burmistrza Miasta Chełmna na załączonym formularzu:

 

 

Dodatkowe informacje:

tel. (+48) 56 677-17-19

promocja@chelmno.pl

   

790-lecie lokacji Chełmna i Prawa Chełmińskiego (1233-2023)

1233-2023! 790. rocznica lokacji Chełmna i Prawa Chełmińskiego! Świętujemy z finałem w dniach 28-29 grudnia!

...