Obszar miasta w km2 – 13,86
Liczba mieszkańców  – 19.108
Gęstość zaludnienia na 1 km2 – 1.378
Liczba podmiotów gospodarczych – 998
Wody – Jezioro Starogrodzkie – 22,6 ha
Lasy – 0,5 km
Użytki rolne – 360 ha

Dane z dnia 31.12.2016