Legenda o Duchu Berdnarda Szumborskiego

Bernard Szumborski – rycerz morawski- zasłynął jako wybitny dowódca zaciężnych zakonu  krzyżackiego w okresie wojny t...

Jak oblężone Chełmno broniło się przed Szwedami

Podczas wojen polsko – szwedzkich Szwedzi przez wiele miesięcy oblegali Chełmno. W mieście znajdowało się już coraz m...

Dlaczego przy farze chełmińskiej jedna wieża jest nie wykończona

Fara chełmińska według pierwotnych planów miała mieć dwie piękne i wysmukłe wieże. Gdy ukończono już jedną przystąpio...

Dlaczego obraz Matki Boskiej w Chełmnie jest poza kościołem

Początki kultu Matki Boskiej bolesnej chełmińskiej w Chełmnie nie są do końca zbadane. Wiązać go należy z legendą o c...