Sprawdź co wydarzyło się dawniej…

Chełmno, 22 stycznia 2022 roku 102. rocznica powrotu Chełmna do wolnej Polski, 22 stycznia 2022 roku

W najbliższą sobotę, 22 stycznia, zapraszamy do wspólnego świętowania 102. rocznicy powrotu Chełmna do wolnej Polski....

Styczeń

1 stycznia 1849 r. – Karol Wilhelm Brandt (1822 – 1893) połączył księgarnię z drukarnią 3 stycznia 1867 r...

Luty

1 lutego 1915 r.- w związku z trudną sytuacją spowodowaną wojną w Chełmnie wprowadzono racjonowanie chleba, dając 18 ...

Marzec

11 marca 1945 r. – pierwsze robocze posiedzenie tymczasowej Miejskiej Rady Narodowej w Chełmnie 31 marca 1864 r...

Kwiecień

1 kwietnia 1879 r. – na podstawie ustawy pruskiej ( z dn. 31 maja 1875) zlikwidowano u sióstr szarytek zakład...

Maj

1 maja 1848 r. – Karol Wilhelm Brandt (1822 – 1893) nabył w Chełmnie księgarnię Lambecka 3 maja 1921 r....

Czerwiec

ok. 1 czerwca 1677 r. – wizyta króla Jana III Sobieskiego w Chełmnie 3 czerwca 1936 r. – Prezydent Rzeczy...

Lipiec

2 lipca 1848 r. – ukazał się w Chełmnie pierwszy numer tygodnika „Szkółka Narodowa” 3 lipca 1890 r. – otw...

Sierpień

3 sierpnia 1837 r. – powołano w Chełmnie Królewskie Gimnazjum Katolickie 3 sierpnia 1927 r. – w Chełmnie ...

Wrzesień

2 września 1939 r. – pierwsze bombardowania Chełmna przez niemieckie lotnictwo wojskowe 5 września 1939 r. R...

Październik

1 października 1850 r. – w Chełmnie wychodzi pierwszy numer gazety „Nadwiślanin” 1 października 1875 r. –...

Listopad

5 listopada 1914 r. – oddano do użytku szpital pod nazwą „Kaiser – Wilhelm – Krankenhaus” 11 listop...

Page 1 of 2
1 2