Flaga Unii Europejskiej Przeprowadzenie robót budowlanych w budynku

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 Wsp...

Flaga Unii Europejskiej „Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej”

  „Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej” Gmina Miasto Chełmno (lider projektu) w...

Flaga Unii Europejskiej Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. 22-go Stycznia 4 w Chełmnie

Projekt pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. 22-go Stycznia 4 w Chełmnie” współfinansowany z E...

Flaga Unii Europejskiej Monitoring wizyjny miasta Chełmna

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 Wsp...

Flaga Unii Europejskiej Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w województwie kujawsko – pomorskim

Program: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w województwie kujaw...

Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim – II

Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Progra...

“Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim”

Projekt “Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim” jest wdrażany w ramach Poddziałania 9.1....

Nauczyciel uczący się – podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009”

Gmina Miasto Chełmno przystąpiła do realizacji projektu „ Nauczyciel uczący się – podniesienie kwalifikacji kadr syst...

Projekt pt. “Multimedialne Kioski Informacji Turystycznej”

Projekt jest współfinansowany w ramach ”Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego” ze środków Unii Europejskiej (Europejs...

“REWITALIZACJA ZABYTKÓW ARCHITEKTURY MIASTA CHEŁMNA – I ETAP”

projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Oper...

Page 3 of 4
1 2 3 4