Projekt ,,Modernizacja kinoteatru Rondo na szeroką działalność Chełmińskiego Domu Kultury”

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego W...

Flaga Unii Europejskiej Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – IV etap

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruk...

Flaga Unii Europejskiej We Unite the People of Europe

Miasto Chełmno zaproszone zostało do udziału w projekcie „We Unit the People of Europe”, realizowanym przez partnersk...

Flaga Unii Europejskiej Linia do sortowania odpadów

Linia do sortowania odpadów, to najważniejszy element Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych, który powstał w p...

Flaga Unii Europejskiej Przeprowadzenie robót budowlanych w budynku

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 Wsp...

Flaga Unii Europejskiej „Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej”

  „Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej” Gmina Miasto Chełmno (lider projektu) w...

Flaga Unii Europejskiej Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. 22-go Stycznia 4 w Chełmnie

Projekt pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. 22-go Stycznia 4 w Chełmnie” współfinansowany z E...

Flaga Unii Europejskiej Monitoring wizyjny miasta Chełmna

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 Wsp...

Flaga Unii Europejskiej Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w województwie kujawsko – pomorskim

Program: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w województwie kujaw...

Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim – II

Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Progra...

“Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim”

Projekt “Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim” jest wdrażany w ramach Poddziałania 9.1....

Page 3 of 5
1 2 3 4 5