Projekt „Społeczna Informacja Turystyczna” (skrót SIT)

Projekt „Społeczna Informacja Turystyczna” (skrót SIT) realizowany jest przez Gminę Miasto Chełmno w ramach LSR na la...

Sprzęt komputerowy do zdalnej nauki

WIZYTÓWKA PROJEKTU       Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Beneficjent Działania 1.1 „Wyeliminowanie te...

Sprzęt komputerowy do zdalnej nauki

WIZYTÓWKA PROJEKTU   Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Beneficjent Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialn...

Projekt „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności”

  WIZYTÓWKA PROJEKTU         Projekt „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratoriu...

Projekt „Adaptacja nieużytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ul. Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działań społecznych”

    WIZYTÓWKA PROJEKTU   Dotyczy projektu nr RPKP.06.02.00-04-0005/19 pn. „Adaptacja nieużytkowanej ka...

Projekt: „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna”

Przedmiotem projektu jest wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmno na nowoczesne, energooszczędn...

Projekt „Innowacyjne Miasta”

Celem projektu jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospo...

Projekt ,,Modernizacja kinoteatru Rondo na szeroką działalność Chełmińskiego Domu Kultury”

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego W...

Flaga Unii Europejskiej Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – IV etap

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruk...

Flaga Unii Europejskiej We Unite the People of Europe

Miasto Chełmno zaproszone zostało do udziału w projekcie „We Unit the People of Europe”, realizowanym przez partnersk...

Flaga Unii Europejskiej Linia do sortowania odpadów

Linia do sortowania odpadów, to najważniejszy element Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych, który powstał w p...

Page 2 of 4
1 2 3 4