Zapraszamy dzieci i młodzież z terenu powiatu chełmińskiego do udziału w eliminacjach 25 KUJAWSKO-POMORSKIEGO FESTIWALU PIOSENKI „AWANS’19”, termin zgłoszeń: 15 marca 2019 r.

Zapraszamy dzieci i młodzież z terenu powiatu chełmińskiego do udziału w elimanacjach 25 KUJAWSKO-POMORSKIEGO FESTIWALU PIOSENKI „AWANS’19” Festiwal skierowany jest do młodych artystów solistów, duetów i zespołów wokalnych (festiwal nie dotyczy chórów).Uczestnicy zaprezentują się w trzech grupach wiekowych: 7-9 lat, 10-13 lat oraz 14-16 lat. Celem Festiwalu jestprezentacja dorobku artystycznego solistów i dziecięcych zespołów wokalnych, promocja dziecięcej twórczości muzycznej, wyłonienie utalentowanych wykonawców przez stworzenie możliwości wszechstronnego prezentowania ich uzdolnień, pomoc w podnoszeniu umiejętności artystycznych. Jury szczególną uwagę zwróci na warunki głosowe, muzykalność, dobór repertuaru, dykcję, interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny. Koszty związane z przygotowaniem do prezentacji, przyjazdem i pobytem oraz ubezpieczeniem pokrywają uczestnicy lub sponsorujące instytucje. Opłata akredytacyjna dotyczy koncertu finałowego. Festiwal odbędzie się 30 marca 2019 roku godz. 10.00 w Kinoteatrze RONDO w Chełmnie, ul. Dworcowa 23. Informacje szczegółowe, regulamin i karta zgłoszenia do pobrania: : http://www.kpck.pl/25-kujawsko-pomorski-festiwal-piosenki-awans19-rozpoczynamy-eliminacje/ Zgłoszenia przygotowane według wzoru należy kierować na adres organizatora eliminacji: Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno do dnia 15 marca 2019 roku. Prosimy o załączeniezgody na przetwarzanie danych osobowych – jej brak uniemożliwia udział w festiwalu. Informacje szczegółowe: Janusz Napora, Chełmiński Dom Kultury – 566864808, e-mail: dyrektor@chdk.pl

Zapraszamy dzieci i młodzież z terenu powiatu chełmińskiego do udziału w eliminacjach
25 KUJAWSKO-POMORSKIEGO FESTIWALU PIOSENKI „AWANS’19”

 

 

Festiwal skierowany jest do młodych artystów solistów, duetów i zespołów wokalnych (festiwal nie dotyczy chórów). Uczestnicy zaprezentują się w trzech grupach wiekowych: 7-9 lat, 10-13 lat oraz 14-16 lat.

 

Celem Festiwalu jest prezentacja dorobku artystycznego solistów  i dziecięcych zespołów wokalnych, promocja dziecięcej twórczości muzycznej, wyłonienie utalentowanych wykonawców przez stworzenie możliwości wszechstronnego prezentowania ich uzdolnień, pomoc w podnoszeniu umiejętności  artystycznych.

 

Jury szczególną uwagę zwróci na warunki głosowe, muzykalność, dobór repertuaru, dykcję, interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny.

 

Koszty związane z przygotowaniem do prezentacji, przyjazdem i pobytem oraz ubezpieczeniem pokrywają uczestnicy lub sponsorujące instytucje. Opłata akredytacyjna dotyczy koncertu finałowego.

 

Festiwal odbędzie się 30 marca 2019 roku godz. 10.00 w Kinoteatrze RONDO w Chełmnie, ul. Dworcowa 23.

 

Informacje szczegółowe, regulamin i karta zgłoszenia do pobrania: http://www.kpck.pl/25-kujawsko-pomorski-festiwal-piosenki-awans19-rozpoczynamy-eliminacje/

 

Zgłoszenia przygotowane według wzoru należy kierować na adres organizatora eliminacji: Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno do dnia 15 marca 2019 roku. Prosimy o załączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych – jej brak uniemożliwia udział w festiwalu.

Informacje szczegółowe: Janusz Napora, Chełmiński Dom Kultury – 566864808, e-mail: dyrektor@chdk.pl

 

Regulamin do pobrania w wersji word >>>
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do pobrania w wersji word >>>

 

Źródło: Chełmiński Dom Kultury, www.chdk.pl, https://www.facebook.com/chelminskidomkultury/