Warsztaty Kulinarne “Alchemia i Amory w Kuchni” “Przez żołądek do serca-kiermasz walentynkowy”

Warsztaty kulinarne
“Alchemia i Amory w Kuchni”
„Przez żołądek do serca
– kiermasz walentynkowy”

12 lutego 2012 r.


Warsztaty Kulinarne organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły i Slow Food Convivium Gruczno powstały po to by podnosić umiejętności kulinarne mieszkańców Doliny Wisły i tym samym służyć rozwojowi festiwalu w Grucznie. Po pierwszych edycjach stało się jasne, że są one również doskonałym narzędziem promocyjnym tak dla producentów, organizatorów, wydarzeń kulinarnych jak i dla miejscowości w których się odbywają. Warsztaty “Alchemia i amory w kuchni” wykorzystują tradycje chełmińskiego kultu św. Walentego i tym samym wpisują się w doskonale w promocję twego jednego z najpiękniejszych polskich miast.
Warsztaty te przeznaczone są dla wszystkich związanych z gastronomią i obsługą ruchu turystycznego mieszkańców terenów wiejskich województwa kujawsko pomorskiego. Tradycją stało się jednak, że naszymi gośćmi są także dziennikarze, kuchmistrzowie i smakosze z całej Polski.

Przez dwa dni uczestnicy poznają różnorodne tradycje kuchni miłosnej. Począwszy od wieków dawnych, receptury z historycznych książek kucharskich aż po współczesne dania kuchni międzynarodowej, powstające przy pomocy nowoczesnych technologii. Uczestnicy poznają rośliny od wieków stosowane w kuchni miłosnej, wśród nich zioła, przyprawy ale też owoce. Korzystając z tego, że na Sycylii w tym czasie trwają cytusowe żniwa, jednym z bohaterów warsztatów będzie czerwona sycylijska pomarańcza tarocco. Innym bohaterem będą z pewnością ogromne wiślane szczupaki, których przyrządzanie wymaga nie tylko szczególnej biegłości kuchmistrza, ale także specjalistycznych naczyń, zamówionych przygotowanych specjalnie na potrzeby organizatorów.
Kuchnia miłosna to również wina musujące i z uwagi na porę roku wina grzane mocno osadzane w tradycji Torunia i Chełmna, przyprawiane korzeniami. Będziemy je serwować nie tylko uczestnikom warsztatów ale także zmarzniętym mieszkańcom Chełmna i Turystom.
Ważnym elementem, często kojarzonym z miłością są słodycze. Nie zabraknie ich zarówno w wersjach dla dorosłych jak i dla dzieci. Oprócz tego po raz pierwszy na naszych warsztatach będą prowadzone zajęcia dla dzieci i o dzieciach. Naturalna to bowiem konsekwencja walentynkowych uniesień. Dzieci będą uczyły się rozpoznawania smaków a ich rodzice metod przekonywania swoich latorośli do naturalnego, nie skażonego polepszaczami jedzenia.

 

12.02.2012 r. (niedziela)
Warsztaty kulinarne „Alchemia i Amory w Kuchni”
przy Hotelu Centralnym w Chełmnie
Pokazy i degustacje dla mieszkańców Chełmna
promujące ideę warsztatów:
10.00 – 11.00 – czekolada i dodatki owocowe
12.00-13.00 – sycylijskie produkty
13.30-14.30 – walentynkowe słodycze  

10.00-14.00 – Kinoteatr „Rondo”
„Przez żołądek do serca – kiermasz walentynkowy”
PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA
– KIERMASZ   WALENTYNKOWY”
      KINOTEATR „RONDO” 12 LUTEGO 2012 r.

 

 

Warunki Uczestnictwa i Regulamin


1. Impreza nosi nazwę: „Przez żołądek do serca – kiermasz  walentynkowy” w dalszej części  wymieniany jako kiermasz.

2. Organizatorem kiermaszu jest: Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno, tel./fax. 56-686-48-08; chelmno@chdk.pl.

3.    Kiermasz odbywać się będzie w dnia 12 lutego 2012 r.

4. Kiermasz ma charakter promocyjno-handlowy, ma za zadanie prezentować kulinarne bogactwo, a także rękodzieło i inne formy tradycyjnej aktywności kulturalnej regionów województwa  kujawsko-pomorskiego.

5.    Organizator udostępnia Wystawcom miejsce pod stoisko w kinoteatrze „Rondo” w Chełmnie  w godz. 10.00-14.00 w dniu 12.02.2012r. Ustawianie stoisk w dniu 12.02.2012 w godz. 8.00 – 9.30     lub 11.02.2012 w godz. 12-15 po wcześniejszym zgłoszeniu.

6.    W Jarmarku mogą brać udział Wystawcy, którzy:
– wytwórcy produktów lokalnych i regionalnych,
– prowadzą działalność gospodarczą w zakresie produkcji artykułów spożywczych,
– właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz rolnicy.

7. Sprzedawane i wystawiane produkty powinny nawiązywać do tematyki walentynkowej i powinny być zgodne z asortymentem podanym w zgłoszeniu.

8.    Organizator nie odpowiada za:
 – formę rozliczenia Wystawcy z Urzędem Skarbowym.
 – wprowadzanie przez Wystawców do obrotu żywności (w tym również słodyczy) w sposób niezgodny z prawem o obrocie artykułami rolno-spożywczymi.

9. Warunkiem uczestnictwa w kiermaszu jest dostarczenie oryginału wypełnionego formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 7 lutego 2012 r. na adres:


Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno

lub e-mail: chelmno@chdk.pl, tel./fax. 56-686-48-08
Osoba do kontaktu: Sławomir Wyrosławski
tel. 531-314-956 od godz. 12.00 do 18.00


10. Warunkiem rozstawienia stoiska jest przyjęcia zgłoszenia przez Chełmiński Dom Kultury i uiszczenie opłaty w wysokości 25 zł netto zgłoszenie z gminy w powiecie chełmińskim, 100 zł netto wystawcy komercyjni. Dwóch pierwszych wystawców  / dot.  organizacji non-profit / z danej gminy z powiatu chełmińskiego gratis – decyduje kolejność zgłoszenia /.
Wpłaty na konto Chełmińskiego Domu Kultury: Bank Spółdzielczy w Chełmnie 56 9486 0005 0000 0361 2000 0018 lub przed rozpoczęciem kiermaszu w godz. 8.00 – 10.00

11. Przyjazd na koszt własny uczestnika –Wystawcy. Organizator nie zwraca Wystawcy kosztów transportu.

12.  Postanowienia końcowe:
– wystawca uczestniczący w kiermaszu ma obowiązek przestrzegać Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
– wszelkie spor wynikłe z tytułu uczestnictwa w kiermaszu będą rozpatrywane przez właściwy miejscowo dla organizatora Jarmarku sąd.

 

Chełmno, 26.01.2012 r.                                                                                                   

Organizatorzy